معایب کناف های سقف

معایب کناف های سقف

معایب کناف های سقف

از معایای کناف های سقف می توان به این موارد اشاره کرد:

1.اگر این سقف ها به صورت غیر اصولی نصب گردند ، خسارت زیادی وارد می گردد . از این خسارت ها می توان به سقوط سقف اشاره کرد .

2.کناف ها در برابر ضربه زیاد نمی توانند از خود مقاومت نشان دهند .

3.اگر ساخت کناف با استاندارد پیش نرود ، زیبایی آن از بین می رود .

4.اگر در ساخت کناف از مواد اولیه بی کیفیت استفاده شود ، کناف بعد از نصب ترک خورده و هم از زیبایی آن کاسته شده و هم ایمنی آن از بین می رود .

البته همه این معایب قابل پیشگیری هستند و تنها در صورتی پیش می آیند که کار به خوبی انجام نشود .