کناف های سقف و طریقه نصب آن ها

کناف های سقف و طریقه نصب آن ها

کناف های سقف و طریقه نصب آن ها

کناف سقف یکی از آشنا ترین سقف هایی هستند که قطعه شما نام آن ها را چندین بار شنیده اید . شما می توانید از نوع ثابت یا متحرک آن در منزل خود استفاده کنید . نحوه نصب آن هم اینگونه است که با اتصالاتی به سقف ، کناف را متصل می کنند . میتوان کناف ها را به صورت اتصال گچی یا غیر گچی به سقف وصل کرد .

این نوع سقف ها از مزایای زیادی برخوردار هستند که به شما توصیه می کنیم تا برای زیبایی ساختمان خود از کناف ها استفاده کنید .